Spontaniczny.EU.ORG


ADMIN: k.wnuk@linux.pl


root@spontaniczny~# uptime
20:27:41 up 17 days, 8:04, 0 users, load average: 0.08, 0.03, 0.05


root@spontaniczny~# who


GotLink.pl