Spontaniczny.EU.ORG


ADMIN: k.wnuk@linux.pl


root@spontaniczny~# uptime
02:40:21 up 11 days, 7:02, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05


root@spontaniczny~# who


telewizja on line - wtyk bananowy podwójny - internet w ożarowie mazowieckim